Työnohjaus

Tarjoan ratkaisukeskeistä työnohjausta yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille. Hyödynnän ohjauksissani myös luontoympäristöjä ja luontolähtöisiä menetelmiä.

Työnohjauksessa pysähdytään yhdessä työhön, työrooleihin ja työyhteisöön liittyvien kysymysten äärelle. Pyrkimyksenä on jäsentää ja kehittää työn tekemisen tapaa kestävämpään suuntaan. Työnohjausprosessille asetetaan selkeät tavoitteet, mutta työskentelytapa on monesti varsin rauhallinen ja tutkiskeleva.

Työnohjauksen hyötyjä voivat olla esimerkiksi:

  • itsetuntemuksen parantuminen
  • perustehtävän, tavoitteiden, tehtävien ja roolien kirkastuminen
  • hallinnan tunteen lisääntyminen
  • vuorovaikutuksen parantuminen
  • työn sujuvuuden ja tuottavuuden parantuminen

Lue lisää työnohjauksesta ja sen hyödyistä Suomen työnohjaajat ry:n sivuilta.

Työnohjausprosessi räätälöidään ja hinnoitellaan aina asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Suosittelen vähintään kuuden tapaamiskerran prosessia, jolloin aito luottamus ehtii rakentua ja käsiteltäviin teemoihin ehditään syventyä kunnolla.

Varaa 30 minuutin maksuton keskustelu kanssani, niin mietitään yhdessä teidän tarpeisiinne sopiva työnohjauspalvelu. Voit myös katsoa esimerkkejä työnohjauspalveluistani alta.

Löytyisikö seuraavista valmiista työnohjauspaketeista apua teille?

Teemoitettu ryhmätyönohjaus

Kohderyhmä: Samankaltaista työtä tekevät asiantuntijat, opettajat, projektipäälliköt, esihenkilöt tai pienyrittäjät

Tavoite: Saada vertaistukea arjen työtilanteisiin, kehittää työtä ja työyhteisöä, vahvistaa osallistujien itsetuntemusta ja ammatillista identiteettiä, tukea ammatillista kasvua

Kesto: 6 – 12 kuukautta

Työskentelytapa: Ryhmätyönohjaus. Jokaiselle tapaamiskerralle sovitaan tietty teema, jota työstetään yhdessä ryhmän jäsenten esille tuomien case-esimerkkien kautta.

Esimerkkihinta: 2400 € + alv 24 % (6 x 120 min)

Yksilötyönohjaus

Kohderyhmä: Asiantuntija, opettaja, projektipäällikkö, esihenkilö tai pienyrittäjä

Tavoite: Tutkia, jäsentää ja kehittää omaa työtä, ammatti-identiteettiä ja ammatillista osaamista, tukea työssäjaksamista, purkaa akuutteja työtilanteita, tukea muutos- ja uudistumiskyvykkyyttä.

Kesto: 6–12 kuukautta

Työskentelytapa: Yksilötyönohjaus. Tavoitteet ja käsiteltävät teemat sovitaan aloituskeskustelussa tilaajan ja ohjattavan kanssa. Tavoitteista ja ohjattavan voimavaroista riippuen voidaan hyödyntää myös coachaavampaa ohjausotetta.

Esimerkkihinta: 900 € + alv 24 % (6 x 90 min)

Projektin sisäinen työnohjaus

Kohderyhmä: Nimetyn projektin ohjausryhmä, projektiryhmä ja projektipäällikkö

Tavoite: Tukea projektin onnistumista, tarjota jäsentelyapua projektin haastaviin tilanteisiin, kehittää projektin sisäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä, tukea johtamistyötä ja ammatillista kasvua.

Kesto: Projektin ajan

Työskentelytapa: Yksilö- ja/tai ryhmätyönohjaus. Tavoitteista ja työskentelytavasta sovitaan projektikohtaisesti.

Esimerkkihinta: Hinta riippuu sovitun palvelun laajuudesta.

Asiakaspalautteita

{

Kiinnostavaa, omaa mieltä herättävää luonto ”terapiaa”. Mirja on erittäin sopiva, rauhallinen ja omaa kiinnostusta aiheeseen herättävä työnohjaaja.

Yrittäjä
{

Heti ensimmäisellä kerralla tuli tunne, että tämän henkilön kanssa on helppo keskustella ja olo oli omien, vähän kipeidenkin asioiden kanssa turvallinen ja luotettava.

Yrittäjä
{

Sinulla on huikea kyky ymmärtää ja luoda turvallinen, sekä avoin ilmapiiri. Sait minut uskomaan omiin kykyihini ja luottamaan omaan ääneeni. Sydämelliset kiitokset sinulle!

Hyvinvointiyrittäjä