Tunneälyvalmennus

Tunneälyvalmennuksessa keskitymme keskeisiin tunnetaitoihin ja siihen miten niiden avulla kehitetään johtamista, yhteistyötä, resilienssiä ja organisaation yleistä tunneilmapiiriä. 

Tunneäly on joukko taitoja, jotka auttavat meitä havaitsemaan, ymmärtämään, ilmaisemaan ja hallitsemaan tunteita itsessämme ja muissa. Työpaikan tunneilmapiiri vaikuttaa suoraan työhyvinvointiin, sitoutumisen ja suoritustasoon. 

Olen sertifioitu Genos-tunneälyvalmentaja, jonka palveluihin kuuluvat mm.

 • työpaikan tunneilmapiirikartoitus
 • hyvinvointia tunneälyllä -valmennus
 • tunneälyarvioinnit: itsearviointi, 180° ja 360°

Lue palveluista lisää alta.

setfioidun valmentajan tunnus

Lue lisää Genos Internationalista ja sen kehittämistä malleista täältä. Genos Internationalia edustaa Suomessa Adeptus Oy.

 

valoa metsän sammalpeitteellä

Työpaikan tunneilmapiirikartoitus

Tunneilmapiiri tarkoittaa kaikkien työpaikan ihmisten tunteiden muodostamaa kokonaisuutta, joka vaikuttaa – myönteisesti tai kielteisesti – esimerkiksi työtyytyväisyyteen, tiimityön laatuun ja suorituskykyyn.

Tällä sähköisesti toteutettavalla kartoituksella saatte nopeasti selville, minkälainen tunneilmapiiri työpaikallanne vallitsee. Kartoituksen tuloksena saatte sähköisen raportin, jonka avulla voitte avata keskustelua työpaikallanne ja alkaa suunnitella vaikuttavia toimenpiteitä.

Tunneilmapiirikartoitusta voidaan hyödyntää esimerkiksi, kun halutaan

 • kehittää työhyvinvointia proaktiivisesti
 • puhua tunnetaitojen merkityksestä
 • osoittaa tarve tunnetaitojen johtamisessa
 • kohdentaa ongelmat organisaation tunneilmapiirissä

Hinta: 500 € + alv 24 %

kärpässienet metsässä

Hyvinvointia tunneälyllä -luentosarja

Luentosarjassa tutustutaan tunteiden tieteeseen ja siihen, miten emotionaalista itsetuntemusta voi hyödyntää oman hyvinvoinnin edistämisessä. Ohjelma on suunniteltu auttamaan osallistujia löytämään itselleen sopivat strategiat hyvinvointinsa ylläpitämiseen ja parantamiseen.

Luentosarja sisältää 4 x 90 min osallistavaa luentoa tai webinaaria:

  1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi ja hyvinvoinnin parantamisen tiede
  2. Hyvinvoinnin parantamisen fyysiset ja ympäristöön liittyvät strategiat
  3. Hyvinvoinnin parantamisen ajattelustrategiat
  4. Hyvinvoinnin parantamisen sosiaaliset strategiat

Jokainen osallistuja saa itselleen sähköisen työkirjan ja kehitysvinkkejä oman hyvinvointinsa kehittämiseen.

Hinta alkaen: 4800 € + alv 24 % (max. 20 osallistujaa)

 

Kokonaisvaltainen hyvinvointi ja hyvinvoinnin parantamisen tiede -luento

Hyvinvointia tunneälyllä -luentosarjan ensimmäinen moduuli voidaan toteuttaa myös erillisenä 90 minuutin luentona. Luennossa tutustumme tunteiden tieteeseen ja siihen, miten emotionaalista itsetuntemusta voi hyödyntää oman hyvinvointinsa parantamiseksi. Sopii ajatustenherättäjäksi esimerkiksi työhyvinvointipäivään!

Jokainen osallistuja saa itselleen sähköisen työkirjan ja kehitysvinkkejä oman hyvinvointinsa kehittämiseen.

Hinta alkaen: 1 200 € + alv 24 % (max. 20 osallistujaa)

kukkia niityllä

Genos-tunneälyarvioinnit

Henkilökohtaisilla Genos-tunneälyarvioinneilla kartoitetaan sitä, kuinka hyvin yksilöt osoittavat tunneälykästä työkäyttäytymistä työpaikallaan. Arviointi sopii kaikkiin työyhteisöihin ja työtehtäviin. Tunneälyarvioinnit voidaan toteuttaa kolmella eri tasolla:

 • itsearviointi – henkilö arvioi tunneälykästä työkäyttäytymistään itse
 • 180°-arviointi – palaute kerätään kollegoiden ryhmältä
 • 360°-arviointi – palaute kerätään useammalta ryhmältä, esim. alaisilta, vertaisilta ja esihenkilöltä

Jokaiseen arviointiin sisältyy organisaatiokohtainen esittelytilaisuus (60 min), henkilökohtainen palauteraportti ja kehitysvinkkien työkirja sähköisinä versioina. 180°:n ja 360°:n arviointeihin sisältyy lisäksi henkilökohtainen palautesessio (60 min) valmentajan kanssa.

Tunneälyarvioinnin jatkoksi sopii yksilö- tai tiimikohtainen työnohjaus, jossa tunnistettuja kehittämistoimenpiteitä voidaan työstää eteenpäin yhdessä.