Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki 10 § (523/1999) ja EU:n tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)

Rekisterinpitäjä
Virtaus Consulting, y-tunnus 3282785-4

Tietosuojavastaava ja rekisterin yhteyshenkilö
Mirja Haapala, Virtaus Consulting

Björkebontie 16, 07980 Kuninkaankylä
045 7837 6747
mirja.haapala@virtausconsulting.fi

Rekisterin tarkoitus ja peruste
Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista, kuten laskutusta, kirjanpitoa ja tarpeellista yhteydenpitoa varten.

Rekisteriin liitettävät tiedot saadaan asiakkaalta asiakassuhteen syntyessä. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää rekisteröidyn tarpeelliset yksilöintitiedot sekä muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

Rekisteri voi sisältää asiakkaista seuraavia tietoja:

· Etu- ja sukunimi
· Sähköpostiosoite
· Puhelinnumero
· Organisaation nimi
· Y-tunnus
· Postiosoite
· Laskutustiedot

Tietojen säilytysaika
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään enintään kaksi vuotta viimeisen yhteydenoton tai sopimuksen päättymisen jälkeen, jollei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu.

Tietojen käsittely, siirto ja luovutus
Asiakasrekisterin tietoja käsittelee vain Virtaus Consultingin henkilöstö. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena ovat kirjanpitoon kuuluvat laskutustiedot, jotka siirtyvät kirjanpitäjälle Holvi Payment Services Oy:n verkkopalvelun kautta.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkistuspyyntö on toimitettava kirjeitse allekirjoitettuna osoitteeseen Virtaus Consulting, Björkebontie 16, 07980 Kuninkaankylä. Pyynnön tulee sisältää tarkastuspyynnön tekijän koko nimi, henkilötunnus, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Rekisteröity voi poistaa tai korjata rekisteriin merkittyjä tietojansa lähettämällä pyynnön osoitteeseen mirja.haapala@virtausconsulting.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus myös kieltää kaiken hänestä kerätyn tiedon käyttämisen ja tulla poistetuksi asiakasrekisteristä. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka yrityksen on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Rekisterin suojaus ja tietoturva
Rekisterien tietoturvallisuus varmistetaan nykyaikaisilla teknisillä suojauskeinoilla sekä rekisterinpitäjän tietoturvallisilla ja huolellisilla toimintatavoilla. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internetpalvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekistereihin ei ole rekisterinpitäjän lisäksi muilla pääsyä.

Mahdollisen tietomurron sattuessa rekisterin pitäjä informoi asiakkaita välittömästi ja tekee ilmoituksen tietosuojaviranomaiselle.

Tietosuojakäytäntöjen mahdolliset muutokset
Virtaus Consulting varaa oikeuden päivittää tietosuojakäytäntöään milloin tahansa.

Tietosuojaseloste on päivitetty edellisen kerran 13.3.2023.

Evästeet
Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka verkkoselain tallentaa laitteelle verkkosivustolla vierailun yhteydessä. Evästeiden avulla voidaan analysoida verkkosivun käyttöä sekä parantaa ja kehittää sen toimivuutta.

Virtaus Consulting ei käsittele henkilötietoja evästeissään, eikä yhdistä evästeitä henkilötietoihin.

Evästeasetukset ovat muokattavissa verkkoselaimen asetuksista.